İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Özgür Oto, çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı, yasal, uluslararası mevzuatlara ve müşteri gerekliliklerine uymayı ve sürekli gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği politikasının temeli kabul eder.

Çalışanların sağlıklarını korumayı ve güvenli çalışmayı, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir. Yasal değişiklikleri takip eder ve gerekli düzenlemeleri yapar.

‘Önce İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ bilinciyle hareket eder,

Çalışanlarımızın maruz kalabileceği potansiyel tehlikeli durum ve ortamları tespit edip, risk seviyelerine uygun olarak gerekli önlemleri alır ve tehlikeyi bertaraf eder,

Çalışanlarımızın iş kazası yaşamaması ve meslek hastalığına kapılmaması için gerekli eğitim ve
kontroller planlanır ve bu plan çerçevesinde gerçekleşmesi takip edilir. Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sürekli bilinçlendirir,

Çalışanların, yaptıkları işlere göre kişisel koruyucu ekipmanları bulunur ve kullanılması sağlanır.

Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirler ve uygular,

İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırmak için sistematik ve etkin yöntemlerle sürekli iyileştirme yapar,

Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı taahhüt eder,

Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Politika’sını periyodik olarak gözden geçirir.


Şahin MENDERES
Servis Müdürü
Ali Rıza ÖZGÜR
Genel Müdür